Oddziały

Grupa Kapitałowa LeasingTeam

Marynarska - Business Park - Taśmowa 7 budynek C, 02-677 Warszawa

 +48 22 460 50 00 |  biuro@leasingteam.pl

Oddział Poznań

ul. Dąbrowskiego 75/21, 60-523 Poznań

 +48 61 627 01 80 |  poznan@leasingteam.pl

Oddział Wrocław

ul. Kurkowa 12, 50-210 Wrocław

 + 48 71 758 28 20 |  wroclaw@leasingteam.pl

Oddział Katowice

ul. Warszawska 10, 40-006 Katowice

 + 48 32 775 95 30 |  katowice@leasingteam.pl

Oddział Białystok

ul. Św. Rocha 5/201A, 15-879 Białystok

 + 48 85 874 99 40 |  bialystok@leasingteam.pl

Oddział Kraków

ul. Bytomska 1/3, 30-075 Kraków

 +48 12 637 00 84 |  krakow@leasingteam.pl

* Biura in-house i klienci LeasingTeam Group