Andżelika Majewska z tytułem Tygrysa Biznesu

 

Andżelika Majewska, Wiceprezes Zarządu LeasingTeam Sp. z o.o., dołączyła do szacownego grona Tygrysów Biznesu, osób zasłużonych dla świata outsourcingu, wybranych przez Fundację Pro Progressio.

To już czwarta edycja listy Tygrysów Biznesu – wybitnych i znaczących osobowości świata outsourcingu, usług dla biznesu oraz instytucji otoczenia branży BSS, której twórcą jest Fundacja Pro Progressio. Prezentowane osoby, to zarówno Prezesi firm, jak i grupa osób, które w szczególny sposób wpływają na rozwój swoich organizacji. Poza tym, poprzez swoją działalność wpływają one na popularyzację usług dla biznesu oraz rozwój inwestycji zagranicznych o charakterze BPO i SSC.

Przy tworzeniu listy Pro Progressio bierze pod uwagę zarówno obecność ekspertów w mediach, dynamikę rozwoju przedsiębiorstw, w których są zatrudnieni, etyczność prowadzonych działań, a także zaangażowanie w projekty edukacyjne, non-profit lub wspierające szerzenie wiedzy o usługach dla biznesu.

Lista Tygrysów Biznesu jest subiektywną oceną Fundacji Pro Progressio. Każdego z wymienionych Tygrysów Biznesu Fundacja rekomenduje jako eksperta w dziedzinie budowania relacji biznesowych.