Najczęstsze pytania pracowników
 • Poniżej przygotowaliśmy odpowiedzi na najczęstsze pytania naszych pracowników i zleceniobiorców. Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na interesujące Cię kwestie skontaktuj się z Działem Obsługi Pracownika.

 • Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać zasiłek chorobowy w przypadku współpracy w ramach umowy zlecenie ?

 • Podałem numer rachunku bankowego do wpłat wynagrodzenia. Dlaczego otrzymałem je przekazem pocztowym ?

 • W jaki sposób naliczany jest urlop w przypadku pracy tymczasowej ?

 • Dlaczego w przypadku pracy tymczasowej zwolnienia lekarskie i urlop bezpłatny są traktowane jako niedyspozycja pracownika, przez co okres ten nie jest brany pod uwagę przy wyliczaniu przysługującego urlopu wypoczynkowego ?

 • W jaki sposób naliczany jest urlop w przypadku umowy o pracę ?

 • W jaki sposób naliczany jest urlop w przypadku umowy zlecenie ?

 • W jakim terminie przelewane są premie ?

 • Jak szybko otrzymam dokument RCA, ZUA, ZWUA, ZIUA ?

 • Czy mogę prosić o kontakt z Działem Kadr i Płac?

 • Czy istnieje możliwość zawarcia umowy kodeksowej i na jaki okres czasu ?

 • Czy można wydłużyć okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę tymczasową lub współpracy w ramach umowy zlecenie ?

 • Dlaczego nie otrzymałem wynagrodzenia za czas, gdy przebywałem na zwolnieniu lekarskim ?

 • Czy za zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zostanie potrącona składka ?

 • Kiedy otrzymam zwrot pieniędzy za badanie lekarskie / okulary / delegację ?

 • Kiedy otrzymam świadectwo pracy ?

 • Współpracuję z firmą w ramach umowy cywilnoprawnej. Czy otrzymam świadectwo pracy ?

 • W jakim czasie realizujecie korektę wynagrodzenia ?

 • W jaki sposób mogę uzyskać potwierdzenie zatrudnienia i wysokości zarobków dla komornika ?

 • Czy możecie telefonicznie potwierdzić moje zatrudnienie, gdy zadzwoni pracownik banku ?

 • W jaki sposób zgłosić potrzebę zaświadczenia o zarobkach i/lub zatrudnieniu ?

 • Czy mogę co miesiąc otrzymywać z firmy zaświadczenia o zarobkach i/lub zatrudnieniu, bez każdorazowego zgłaszania takiej potrzeby Koordynatorowi ?

 • Co mogę zrobić, aby mieć konto w HRM ?

 • W jakim czasie po zgłoszeniu zapotrzebowania otrzymam zaświadczenie do banku, urzędu czy ZUS ?

 • Czy mogę telefonicznie podać lub zmienić numer konta bankowego albo dane osobowe ?

 • Kiedy wypłacane są wynagrodzenia?

 • Dlaczego z tytułu absencji (zwolnienie lekarskie, urlop macierzyński, urlop rodzicielski) pracownicy otrzymują niższe wynagrodzenie ?