Logowanie do portalu HRM
Portal LeasingTeam HRM jest nowoczesną platformą
ułatwiającą komunikację w sprawach kadrowych pracowników

Informujemy, że administratorem danych osobowych pracowników zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2014, poz. 1182 z późn. zm.) są zatrudniające Państwa spółki z grupy kapitałowej LeasingTeam Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Taśmowej 7, 02-677 Warszawa lub, z którymi łączy pracowników umowa o świadczenie usług. W przypadku, gdy administratorem danych pracowników jest podmiot z grupy kapitałowej LeasingTeam inny niż LeasingTeam Sp. z o.o. administrator powierzył LeasingTeam Sp. z o.o. przetwarzanie danych osobowych pracowników w celach związanych z obsługą kadrowo-płacową. LeasingTeam Sp. z o.o. czuwa aby przechowywane dane osobowe były należycie chronione przed nieupoważnionym dostępem, ujawnianiem lub wykorzystaniem przez osoby trzecie.