Portal HRM

Portal LeasingTeam HRM jest autorskim, innowacyjnym i stale rozwijanym narzędziem wspierającym obsługę administracyjno-kadrową pracowników i współpracowników. System został stworzony na bazie wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów, a także potrzeb naszych klientów. Skutecznie zwiększa efektywność procesów zarządzania zasobami ludzkimi i ułatwia komunikację.

Grafika funkcjonalności portalu HRM
Grafika zalet portalu HRM

Dzięki dopasowaniu rozwiązania do wymagań urządzeń mobilnych, w dowolnym czasie i miejscu można zalogować się do HRM. Portal zapewnia klientom, pracownikom i współpracownikom bezpieczny dostęp on-line do danych oraz funkcjonalności upraszczających obsługę administracyjno-kadrową. Umożliwia sprawną obsługę wniosków urlopowych, ewidencję absencji, ewidencję czasu pracy, dostęp do zaświadczeń o zatrudnieniu, pasków płac, deklaracji PIT oraz zawieranie umów z pracownikami i współpracownikami.

Logowanie do portalu HRM

Przejdź

Przewodnik użytkownika portalu HRM

Przejdź