Praca tymczasowa
Praca tymczasowa to elastyczne rozwiązanie kwestii zatrudnienia. Usługa polega na pozyskiwaniu pracowników  zgodnie z potrzebami klienta, zatrudnianiu ich przez LeasingTeam, w oparciu o ustawę o pracy tymczasowej, a następnie oddelegowaniu tych pracowników do pracy w firmie klienta. Jest to rodzaj trójstronnej umowy pomiędzy pracownikiem, pracodawcą  agencją zatrudnienia i pracodawcą użytkownikiem – klientem agencji zatrudnienia.
 • Praca tymczasowa jest idealnym rozwiązaniem w następujących sytuacjach:

 •   konieczność szybkiego pozyskania pracowników w związku z sezonowym zapotrzebowaniem,
 •   potrzeba elastycznego dopasowania liczby pracowników do zmiennych potrzeb firmy,
 •   brak możliwości zwiększenia stałego zatrudnienia,
 •   potrzeba zastąpienia pracowników na okres choroby lub długiego urlopu.
praca tymczasowa schemat realizacji usługi

Nasze wieloletnie doświadczenie w realizacji usługi pracy tymczasowej pozwoliło na wypracowanie modelu
współpracy, odpowiadającego na potrzeby naszych klientów, w tym polskich i globalnych koncernów. Każdego miesiąca oddelegowujemy do przedsiębiorstw na terenie całego kraju  blisko 10 tys. pracowników tymczasowych.

model współpracy leasingteam w ramach usługi pracy tymczasowej
 • Korzyści z wdrożenia usługi pracy tymczasowej dla pracodawcy użytkownika:
 •   szybkie pozyskanie poszukiwanych pracowników,
 •   elastyczne dopasowanie zatrudnienia do potrzeb firmy,
 •   ujęcie kosztu usługi pracy tymczasowej jako koszt zmienny,
 •   odciążenie działu HR – koncentracja na kluczowych zadaniach,
 •   dokumentacja i rozliczanie kadrowo-płacowe po stronie agencji zatrudnienia,
 •   obsługa dodatkowych zamówień bez konieczności tworzenia dodatkowych etatów.
korzyści usługi pracy tymczasowej świadczonej przez leasingteam