Rekrutacja stała realizowana przez LeasingTeam Professional

Usługa polegająca na rekrutacji specjalistów i menedżerów średniego i wyższego szczebla realizowana przez dedykowaną spółkę - LeasingTeam Professional. W poszukiwaniach kandydatów najlepiej dopasowanych do potrzeb firmy i jej kultury organizacyjnej wykorzystujemy metody direct search i head hunting. Pozyskane osoby zatrudniane są w firmach, z którymi współpracujemy.

 •   Rekrutacja stała jest idealnym rozwiązaniem w następujących sytuacjach:

  > trudności w pozyskaniu kandydatów, spowodowane brakiem zasobów odpowiedzialnych za przeprowadzenie rekrutacji
  > trudności w dotarciu do osób o odpowiednich kwalifikacjach
  bardzo krótki czas na rekrutację kandydata
  > chęć pozyskania specjalistów z pokrewnej branży
  > trudności w dotarciu do kandydatów pasywnych o wąskiej specjalizacji
  > chęć zmniejszenia ryzyka niepowodzenia rekrutacji

  •   Nasi konsultanci specjalizują się w realizacji projektów rekrutacyjnych dla następujących obszarów:
    
   > Sales & Marketing
   > HR & Administration
   Transport & Logistics
   > Engineering & Production
   > SSC/BPO
   Retail
   Finance & Accounting


  •   Korzyści dla pracodawcy:

   > ustandaryzowany proces rekrutacji dzięki zastosowaniu autorskiej metodologii ASSET® LeasingTeam: Analysis » Strategy » Selection » Evaluation » Target
   > wykorzystanie w rekrutacji metodologii Case Study oraz metodologii STAR
   możliwość sprawdzenia referencji kandydatów
   > możliwość zastosowania Assessment Centre w procesach rekrutacyjnych
   > współpraca z konsultantami, którzy mają doświadczenie w realizacji projektów executive search


    

  •   Doświadczenie naszych konsultantów zdobyte w realizacji projektów z zakresu rekrutacji stałych pozwoliło na wypracowanie efektywnego modelu współpracy. W ramach usługi poznajemy potrzeby klientów i na tej podstawie przygotowujemy dokładny opis stanowiska. Następnie opracowujemy strategię rekrutacji, dzięki której pozyskujemy kandydatów spełniających oczekiwania klientów.

  Model realizacji procesu rekrutacji metodą search&selection  (na podstawie metodologii ASSET® LeasingTeam - aanalisys > strategy > selection > evaluation > target):


  > Analiza stanowiska
  > Pozyskanie aplikacji
  > Selekcja i weryfikacja aplikacji
  Spotkanie rekrutacyjne z kandydatami
  > Rekomendacje wybranych kandydatów
  > Spotkania klientów z kandydatami
  > Zatrudnienie pracownika przez klienta

  Model realizacji procesu rekrutacji metodą search&selection (na podstawie metodologii ASSET® LeasingTeam)