Najczęstsze pytania kandydatów
  • Jak przebiega rozmowa kwalifikacyjna ?

  • Czy rekruterzy kontaktują się ze wszystkimi aplikującymi ?

  • Czy wszyscy kandydaci po rozmowie kwalifikacyjnej otrzymują informację zwrotną ?

  • W jakim czasie od nadesłania aplikacji rekruterzy kontaktują się z wybranymi kandydatami ?

  • Jakie formy zatrudnienia oferowane są kandydatom ?

  • Na jakie stanowiska poszukiwani są pracownicy ?

  • Jaką pomoc w znalezieniu pracy mogą uzyskać aplikujący ?

  • Jak najlepiej zaprezentować się potencjalnemu pracodawcy ?

  • Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej ?