Benefity dla pracowników
Jesteśmy przekonani, że od zadowolenia pracownika zależy jego zdrowie, motywacja i efektywność w miejscu
pracy. Właśnie dlatego oferujemy naszym pracownikom i ich najbliższym dostęp do bogatej oferty świadczeń i
benefitów pracowniczych na atrakcyjnych warunkach.
Prywatna opieka medyczna w LuxMed
 •   pakiety z szerokim zakresem świadczeń medycznych
 •   możliwość wyboru oferty odpowiadającej indywidualnym potrzebom
 •   dostęp do ponad 1600 placówek na terenie całego kraju
 •   kompleksowa opieka medyczna
 •   wysoka jakość usług
Ubezpieczenie na życie w PZU
 •   pakiety zróżnicowane wysokością składek i zakresem świadczeń zapewniających szeroką ochronę ubezpieczeniową
 •   możliwość wyboru oferty dopasowanej do własnych potrzeb
 •   zabezpieczenie na wypadek zdarzeń losowych i zachorowania
 •   ochrona ubezpieczeniowa 24h w każdym miejscu na świecie
 •   atrakcyjne składki przez cały czas trwania umowy
 •   terminowe i szybkie wypłaty należnych świadczeń ubezpieczeniowych
Dostęp do programu MultiSport w Benefit Systems
 •   możliwość wyboru karty sportowej z zakresem programów sportowych dopasowanym do własnych potrzeb
 •   swobodny dostęp do różnorodnych zajęć sportowych
 •   możliwość korzystania z ponad 4000 obiektów sportowo-rekreacyjnych w 650 miastach we wszystkich województwach w Polsce